Liberal Katolsk Kirke 102 år
Den Frie Universelle Kirke         Province of Sweden - Denmark

 

Tilmelding


Du som ønsker at blive medlem af Liberal Katolsk Kirke i Danmark bedes venligst kontakte menighedsformanden.

 

Jette Christensen

Jægerparken 13, st. th.

2970 Hørsholm

 

+45 4110 8470

jettedortea@hotmail.com

Kirkens formål er:

at fremme Kristi arbejde i verden bl.a. gennem tjenester og foredrag og at udføre
Liberal Katolsk Kirkes arbejde.

 

Kontingentet for medlemskab i kirken indbetales på foreningens gironummer i Danske Bank,

reg. nr 1551 og konto 257 1757.  Medlemsafgift er 90 kr. per måned.

Medlemskab medfører nedsat entré til foreningens arrangementer.

 

Kirkens gudstjenester er åbne for alle.